Meerstemmig
Marcel Zagers

Sorry, hier wordt hard gewerkt!

 

 

                                            Muziek   

 

 

Ter inspiratie                                              Onderwijs

 

 

 

  

 

Dialogische Zelf

  

           Blog

 

 

 

 

 Kinderen


 

 

  

Shop


 

Welkom op onze vernieuwde website met bekende en nieuwe materialen in een nieuwe en overzichtelijke layout.

Bij Ter inspiratie zijn kortere gedichten en gedachten te vinden voor eigen gebruik of om op te nemen in vieringen. Dat geldt ook voor de gebeden, die meer persoonlijk kunnen zijn of bedoeld voor de liturgie. Overwegingen zijn verrassende gedachten bij dingen in het leven die vanzelfsprekend zijn maar iets minder vanzelfsprekend worden. Studies zijn samenvattingen van en reacties op onderzoeken en literatuur.

Muziek is een verzameling liederen voor jongerenkoren of andere koren die aan vernieuwing van hun repertoire willen werken. Daar zitten ook liedteksten bij op bekende en reeds bestaande muziek.


In de rubriek Onderwijs zijn kortere en langere notities te vinden voor iedereen die betrokken is bij het basisonderwijs. Dit zijn notities over levensbeschouwelijke aspecten hierbinnen maar ook notities over leren.

Ook bij Kinderen zijn gedichten en gedachten en gebeden te vinden die in onderwijs ter inspiratie of voor gezinsvieringen zijn te gebruiken. Daarnaast worden Bijbelverhalen opnieuw verteld voor kinderen om (hopelijk) gaandeweg tot een nieuwe Kinderbijbel te komen. En natuurlijk zijn hier ook de nodige liederen te vinden: nieuwe liederen, al wat oudere liederen en vaste gezangen waaronder het Onze Vader in zijn nieuwe versie.

Het Dialogische Zelf is een persoonlijkheidstheorie die ontwikkeld is door Hubert Hermans. De wijze waarop hij de menselijke identiteit benadert en onderzoekt, heeft mij altijd zeer geïnspireerd. Ideeën hieruit wil ik graag bekend maken voor een breder publiek.

In mijn blog ten slotte wil ik ten slotte korte reacties kwijt over het nieuws of bij actuele gebeurtenissen.

Vragen en reacties zijn altijd welkom op info@meerstemmig.nl

Marcel Zagers.

Laatste tweets
Welkom

Laatste update

22 mei 2018

Meerstemmig

Marcel Zagers

E-mailadres: info@meerstemmig.nl
Like ons op Facebook voor de laatste updates